Д-р Миглена Методиева-Баръмова

 

Образование

1995 - 2001г. Висше Образование по медицина - Медицински  университет .- гр.София

2002 - 2007г. Специализация по офталмология – МУ – гр.София

Специализации: 

2009-2011 Специалност – очна оптика в „НПГ по прецизна техника и оптика М.В.Ломоносов” – гр.София

2007 год. Курс по окулопластични операции

2011 год. Курс по флуоресцеинова ангиография и лазертерапия на очните болести

Месторабота:

2008-2010 Очен кабинет в ДКЦ

2011 до днес СБАЛОБ „ ЗОРА „ – Клиника по рефрактивна хирургия