Д-р Каролина Телбизова

Висше медицинско образование: Завършено 1998 г. в Медицински Университет – София

Специализация по Очни Болести – от 2000 г. до 2004 г. – в Медицински Университет – София.

Трудов стаж:

15.03.1999 г. – 15.05.1999 г. Лекар – Ординатор по чл. 68 в Детско Отделение на 13 ДКЦ

21.05.1999 г. – 21.08.1999 г. Лекар – Ординатор по чл. 68 във Вътрешно Отделение – Спешно звено на 24 ДКЦ

17.05.2004 г. – до момента Офталмолог, СБАЛОБ / МЦ „Зора” - София

Квалификация: Специалист по Очни болести

Курсове:

28.06.2004 г. – 02.07.2004 г. Флуоресцинова ангиография и лазерно лечение на очните заболявания.

25.11.2004 г. Курс за работа с ИАГ – лазер, селективен лазер.

05.04.2005 г. – 08.04.2005 г. Курс по Факоемулсификация

03.06.2005 г. Курс по Периметрия

03.06.2005 г. Курс по Ехография на око

20.10.2007 г. Курс по Ретинална и витреална хирургия

21.04.2008 г. – 23.04.2008 г. Курс по Ехография на око с практически занимания

05.06.2008 г. – 09.06.2008 г. Курс по Стандартизирана ехография на око – гр. Регенсбург, Германия.

29.05.2015 г. - Защита на докторска дисертация на тема "Лечение на нетракционен диабетен макулен едем с анти-VEGF медикамент”