Д-р Ана Георгиева

2014 г. - специалист по Очни болести

2009 г. -2013г. - специализация по Очни болести в УМБАЛ "Света Анна"

2008 - 2011  Редовен докторант към Катедра по Офталмология, УМБАЛ „Св. Анна”

2011 - Защита на докторска дисертация на тема "Състояние на макулата и рискови фактори за развитие на макулен едем след факоемулсификация при болни със захарен диабет"

2000 – 2006 Медицински университет, София, Специалност „Медицина”

1995 – 2000 Немска езикова гимназия – София

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2008 г. Курс по Глаукома, Lions Международен Образователен център по офталмология Прага, Чехия

2009 г.   Курс „Методология на научните изследвания” София  

2010 г.   Курс по оптична кохерентна томография -София

2010 г.   Курс по имплантация на клапа на Ахмед - София

2012 г. Международен курс по катаракта - Прага, Чехия

2014 г. - Курс "Ехография в офталмологията"

2015 г. - Курс "Флуоресцеинова ангиография"

2015 г. - Курс "Лазери в офталмологията"

МЕСТОРАБОТА:

2008 г. до сега - Медицински център "Зора" - София