Д-р Ирина Кунева

  

МЕСТОРАБОТА:

Началник Очно отделение в СБАЛОБ "Зора" 

Медицински център "Зора", гр. София, специалист-офталмолог

Предишна месторабота: СОБАЛ "Пентаграм", Очно отделение на МБАЛ "Токуда"

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Магистър по медицина, МУ - София

Специалист по очни болести, МУ-София, специализация в УМБАЛ "Царица Йоанна"

Доктор по медицина, МУ - София

Магистър по здравна политика и управление, МУ-София

КУРСОВЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

В България

 • Флуоресцинова ангиография на око
 • Лазертерапия на очните заболявания
 • Диабетна ретинопатия- диагноза и лечение
 • Факоемулсификация
 • Пластична хирургия на клепачи
 • Ултразвукова диагностика в офталмологията
 • Глаукома-диагностика и лечение
 • Контузионни и пенетриращи очни травми
 • Изгаряния на очите- диагноза и лечение
 • Приложение на ОСТ в офталмологията

Извън България:

 • Vitreoretinal training school,Dresden,Germany 2012

 •  Mahatme Eye Hospital,Napgur,India,2010
 •  University Hospital Charite,Berlin,Germany,2008

 •  Chibanishi- GeneralHospital,KanegasakuMatsudocity,Japan,2006

Член на:

Българско Дружество по офталмология

Национална глаукомна асоциация

EuropeanSociety of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS)

EuropeanVitreoRetinalSociety(EVRS)
 European Society of Retina Specialists(EURetina)