Доц.д-р Евелина Пазванска

 

Образование:

1982 г.  Магистър по медицина,  Медицински университет, София

1987 г. Призната специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ Медицински университет, София

1997 г. Научна степен „Доктор“ с дисертационен труд „Психични функции след обща анестезия при операции на щитовидната жлеза“

2003 г. Доцент по „Анестезиология и реанимация“ към Медицински факултет, Медицински университет, София

2009 г. Магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ Медицински университет , София

 

Професионален опит:

От 2021 г. работи в СБАЛОБ „Зора“ ООД, София

2009 – 2020  г.  IV МБАЛ София ЕАД, ОАИЛ

2008 г. МБАЛ Ботевград ЕООД, ОАИЛ

1991-2008 г. УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, КАИЛ, Медицински университет София, Катедра по анестезиология и интензивно лечение – гл. асистент, доцент

1986 -1991 г. Медицинска академия София, Научен институт по хирургия и анестезиология, Катедра по анестезиология и интензивно лечение, старши асистент

1982-1986 г. Научен институт по сърдечно-съдови заболявания София, Секция по анестезиология, реанимация и интензивно лечение, асистент

 

Следдипломна квалификация:

2009 г. Квалификационен курс – Прага, Чехия

1997 г. Специализация в “Addenbrooke’s” University Hospital, Cambridge, UK

1993 г. Международен курс по Палиативни грижи – София

1993 г. Международен курс по Палиативна медицина - St. Christopher’s Hospice, London, UK,

1990 г. Квалификационен курс по Анестезиология и интензивно лечение - Университетски болничен комплекс Pitie-Salpetriere, Paris, France.

1985 – 1986 г. – Специализация по анестезиология и интензивно лечение -Университетски болничен комплекс Pitie-Salpetriere, Paris, France