Д-р Моника Димитрова

Месторабота     

Медицински център „Зора“, гр. София, специалист - офталмолог                                 

Образование        

Завършва Медицински университет - София през 2015 г.

От 2016 г. до 2018 г. – лекар – специализант в Клиника по очни болести  към УМБАЛ „Александровска“ , София;

От 2018 г. до 2020 г. – лекар – специализант  в СБАЛОБ „Зора“, София;

От 2020 г. до момента  – Офталмолог в СБАЛОБ/ МЦ  „Зора“ – София

Владее английски и немски език.

Квалификации

  • 2015 г. – Клиника по очни Болести, Charité, Берлин;
  • 2016 г. – WETLAB: Факоемулсификация; Интравитреално приложение на anti-VEGF препарати;
  • 2017 г. – Курс по контактология;
  • 2018 г. – Участие в глаукомен курс, Майнц, Германия;
  • 2018 г. – 13 -ти глаукомен конгрес, Флоренция, Италия
  • 2020 г. – Участие в конгрес на тема „Заболявания на предната повърхност“,  Барселона, Испания;
  • Сертификати за Ехография, Лазери в офталмологията, Флуоресцеинова ангиография и др.;
  • Публикации в медицински журнали и участия в научни форуми;