Д-р Пламен Йорданов

Месторабота:

От 2015г.  – СБАЛОБ ЗОРА

От 2015г.  – Верига оптики Гранд и Джой

От февруари 2020г. –  ДКЦ 20

Образование:

2008 – 2014 г. – Магистър по медицина – Медицински факултет, МУ – София

Курсове и специализации:

2015 – 2019г. – Специализация по очни болести, СБАЛОБ ЗОРА

2020г – Лазертерапия в офталмологията, курс за следдипломна кфалификация, МУ – София

2020г- Флуоресцеинова ангиография – курс за следдипломна кфалификация, МУ – София

Конгреси и участия: 

22-26 септември 2018г. град Виена – 36ти конгрес на ESCRS ( European society of cataract & refractive surgeons)

23-25-Ноември 2018 г. Новости в офталмологията –РИУ Правец - Награда 3то място за най-добър постер

26 – 29 юни 2019г. град София - Участие във витреален курс на 9th Balkan Ophthalmic Wetlab Course

14 – 17 Октомври 2021г Боровец – Конгрес БДО и ,, Новости в офталмологията”