Д-р Димо Николов

Месторабота:

От 2019 г. – лекар - специализант в СБАЛОБ „Зора"

От 2018 г. – лекар - ординатор в спешно отделение към медицински институт на МВР

Образование:

От 2019 г. - специализация по очни болести – СБАЛОБ „Зора", гр. София

2012 – 2018 г. - Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна

Допълнителен опит:

2018 г. – тримесечен стаж в Universität Rostock, Росток, Германия

2017 г. – стаж в Първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов“, Москва, Русия

2016 г. – тримесечен стаж в Medical University of Warsaw, Варшава, Полша

 

Член на:

БДО - Българско дружество по офталмология