Екип

Лекарският състав на Офталмологичен комплекс "Зора" се оглавява от проф. д-р Ива Петкова, дългогодишен национален консултант по офталмология в Република България.

В екипа влизат 30 медици, специализирали в чужбина и обучени да работят с модерната апаратура. През диагностично - консултативните кабинети преминават над 10 000 пациенти годишно и се извършват над 1000 операции. Големият клиничен и научен потенциал на болницата през последните години я превърна в признат център за диагностика и лечение на някои основни заболявания на окото.

 

проф. д-р Ива  Тодорова  Петкова управител
д-р Стела Ванева Станчева зам.-управител
д-р Ирина Кунева-Първанова началник-отделение
доц. д-р Евелина Пазванска лекар-анестезиолог
д-р Слава  Пенчева Мавродиева  лекар-офталмолог
д-р Андрей Александров  Маринов лекар-офталмолог
д-р Мария Николова Янева лекар-офталмолог
д-р Миглена  Любчева Методиева лекар-офталмолог
д-р Лидия Веселинова Стойновска лекар-анестезиолог
д-р Каролина Петрова Телбизова лекар-офталмолог
д-р Ана Владимирова Георгиева лекар-офталмолог
д-р Георги Стоянов Ранков лекар-офталмолог
д-р Николаос Карагеоргиадис лекар-офталмолог
д-р Стела Петрова  Дикова лекар-офталмолог
д-р Димитър Тихомиров Димитров лекар-офталмолог
д-р Петя Михайлова Цанова лекар-офталмолог
д-р Виктория Веселинова Петрова лекар-офталмолог
д-р Боряна Михайлова Иринкова лекар-офталмолог
д-р Александрина Ценова Гъцева лекар-офталмолог
д-р Пламен Валентинов Йорданов лекар-офталмолог
д-р Лилит Андреаси Шахинян лекар-офталмолог
д-р Моника Димитрова Димитрова лекар-офталмолог
д-р Джордж Анил Бояпати лекар-специализант
   
д-р Димо Красимиров Николов лекар-специализант

д-р Десислава Иванова                                                                      лекар-специализант

д-р Калиопа-Мария Димитрова                                                          лекар-специализант